VINAPROS - TOGETHER WE CAN DO BIG

  10/07/2018

Cứ mỗi mùa hè, khi tiếng ve kêu râm ran vòm lá, khi ánh nắng chói chang thiêu rọi khắp mọi nơi, khi kết thúc 4 tháng đầu năm làm việc đầy nhiệt huyết, đại gia đình VINAPROS lại chào đón một kỳ nghĩ lễ vui vẻ với nhiều hoạt động sôi nổi...