Danh mục sản phẩm

Tầm nhìn và sứ mệnh

  27/02/2016

TẦM NHÌN

     Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng và lắp đặt bao gồm xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hệ thống PCCC. hệ thống điều hòa thông gió và khí sạch...hướng tới hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, lấy trọng tâm là xây dựng dân dụng và lắp đặt hệ thống cơ điện làm cơ sở cho sự phát triển.

SỨ MỆNH

     Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Xây lắp, thiết kế những công trình có chất lượng, tiên tiến và hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội.

     Cam kết trở thành người bạn đáng tin cậy với các đối tác, hợp tác cùng phát triển.

     Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, công bằng để người lao động không ngừng học hỏi, sáng tạo và phát triển.

     Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội, đóng góp vào các hoạt động hướng tới cộng đồng, dân tộc.

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả